Ajuntament de Cornellà de Llobregat


Composició del Ple

Partit políticInformació
PSC-CPNom: ANTONIO BALMÓN ARÉVALO
Càrrec: Alcalde President
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Alcaldia
PSC-CPNom: ANTONIO MARTÍNEZ FLOR
Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Política Territorial, Espai Públic
PSC-CPNom: EMILIA BRIONES MATAMALES
Càrrec: Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Presidència
PSC-CPNom: SERGIO FERNÁNDEZ MESA
Càrrec: Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Economia, Administració
PSC-CPNom: ROCIO GARCÍA PÉREZ
Càrrec: Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Igualtat, Educació
EC-MC-ECGNom: CLAUDIO CARMONA VARGAS
Càrrec: Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Polítiques Mediambientals i Comunitàries
PSC-CPNom: OT GARCÍA RUIZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Cultura, Comunicació
PSC-CPNom: LIDIA GÓMEZ PLA
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Joventut, Acció Ciutadana
PSC-CPNom: ENRIQUE VANACLOY VALIENTE
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Esports
PSC-CPNom: JOANA PIÑERO ROMERA
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Polítiques Socials
PSC-CPNom: MANEL CLAVIJO LOSADA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Participació Ciutadana
PSC-CPNom: NELIA MARTÍNEZ GALLARDO
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Comerç, Turisme
EC-MC-ECGNom: SERGIO GOMEZ MARQUEZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Polítiques Comunitàries
PSC-CPNom: AURORA MENDO SÁNCHEZ
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
PSC-CPNom: CARLOS DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
PSC-CPNom: MARIA DE LAS MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
ERC-AMNom: RAQUEL ALBIOL GILABERT
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
ERC-AMNom: TERESA VIDAL LLARGUES (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
ERC-AMNom: CARLES ALEMANY LLUIS
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
ERC-AMNom: ESTRELLA COROMINAS MOLLEJA
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
CsNom: DANIEL MARTINEZ RODRIGUEZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
CsNom: ISMAEL CIURANA SANCHEZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
CsNom: PEDRO MILLAN RODRIGUEZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
PODEMOSNom: MARÍA CARMEN LÓPEZ ÁLVAREZ
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
PODEMOSNom: ELISABET GARCÍA PETIT
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat