Ajuntament de Castellet i la Gornal


Composició del Ple

Partit políticInformació
PSC-CPNom: MIGUEL DELGADO ALMANSA
Càrrec: Alcalde President
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Alt Penedès
Àrea: Hisenda.
PSC-CPNom: JAUME COLL FONT
Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Alt Penedès
Àrea: Urbanisme i Política territorial.
PSC-CPNom: ASCENSIÓN BERTRAN RAFECAS
Càrrec: 2a. Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Alt Penedès
Àrea: Medi Ambient i Activitats Clasificades.
PSC-CPNom: XAVIER REVUELTA ESTEVE
Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Alt Penedès
Àrea: Ensenyament, Joventut i Turisme.
PSC-CPNom: ENRIQUETA JOFRÉ VALLÉS
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Alt Penedès
Àrea: Serveis Socials i Sanitat.
PSC-CPNom: JAUME VIDAL RAFECAS
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Alt Penedès
Àrea: Governació, Seguretat Ciutadana, Esports, Cultura i Consum.
PSC-CPNom: JUAN BERNAL GONZÁLEZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Alt Penedès
Àrea: Obres, Serveis i Vies Públiques.
ERC-AMNom: JOSEP ORIOL SOLÉ I PRADO
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Alt Penedès
Àrea:
ERC-AMNom: VÍCTOR PASCUAL I CALABIA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Alt Penedès
Àrea:
PDeCATNom: JORDI FERRÉ CARBONELL
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Alt Penedès
Àrea:
PDeCATNom: FÈLIX JUÁREZ BALAGUER
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Alt Penedès
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat