Ajuntament de Castellbell i el Vilar


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: de gules, un castell d'argent tancat de sable, somat d'una banderola d'or amb 4 faixes de gules, i 2 palmes d'or, una a cadascun dels extrems de la base del castell, sostingut sobre un riu en forma de faixa ondada d'atzur ribetada de sable. Per timbre una corona de marquès.
Data d'aprovació: 23-NOV-12
Data de publicació en el DOGC: 10-DES-12
DOGC núm.: 6270
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Emblema
EmblemaDescripció: Símbol que consisteix en la integració de tres elements característics del municipi: el castell, el pont gòtic del Burés i el riu Llobregat. El castell queda representat de manera simplificada amb les línies essencials de la seva silueta i amb les finestres d'estil gòtic, de color morat clar. Integrat en el castell es representen, de color morat, el pont, que també de manera simplificada conserva el seu aspecte original, i el riu amb una forma sinuosa. A sota del castell, les paraules "Castellbell i el Vilar" en lletres minúscules i de color blanc. Tot el conjunt queda integrat en un rectangle, més alt que ample, de color morat.
Data d'aprovació: 19-ABR-06
Data de publicació en el DOGC: 22-MAI-06
DOGC núm.: 4638
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat