Escola Bressol Vailets de Capellades

Objectius i competències


1) La prestació a Capellades del servei d'educació infantil, primer cicle, en les edats de zero a tres anys.

2) La col×laboració amb l'administració educativa, la Generalitat de Catalunya, en qualsevol activitat que condueixi a mantenir i millorar la qualitat de l'ensenyament escolar de primer cicle d'educació infantil.

Forma de gestió: Directa
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat