Ajuntament de Calella


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat truncat i semipartit: 1r. d'or, un gos de sable passant; al 2n. d'atzur, un mig vol abaixat d'argent i al 3r. de gules, 3 estrelles d'or de 6 puntes. Per timbre una corona mural de ciutat.
Data d'aprovació: 24-ABR-89
Data de publicació en el DOGC: 08-MAI-89
DOGC núm.: 1140
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat