Ajuntament de Calella


Composició del Ple

Partit políticInformació
JuntsperCalellaNom: MONTSERRAT CANDINI PUIG
Càrrec: Alcaldessa Presidenta
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Maresme
Àrea: Alcaldia
JuntsperCalellaNom: MARC BUCH RIGOLA
Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Maresme
Àrea: Territori, Innovació i Esports
PSC-CPNom: JOSEP TORRES LOBATO
Càrrec: 2n Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Maresme
Àrea: Seguretat, Mobilitat i Habitatge
JuntsperCalellaNom: MONTSERRAT MATEU SERRA
Càrrec: 3a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Maresme
Àrea: Educació, Nova Ciutadania, Solidaritat i Cooperació
JuntsperCalellaNom: JOSEP GIBERT GURRI
Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Maresme
Àrea: Gestió Patrimonial, Hisenda i Recursos Interns
JuntsperCalellaNom: ALBERT TORRENT VIVANCOS
Càrrec: 5è Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Maresme
Àrea: Serveis de Ciutat i Sostenibilitat
JuntsperCalellaNom: RAMON LLAMAZARES VAZQUEZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Maresme
Àrea: Polítiques Socials i Salut
PSC-CPNom: CINDY RANDO RADAELLI
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Maresme
Àrea: Joventut, Igualtat, Drets Civils i Participació
ERC-AMNom: XAVIER PONSDOMÈNECH BASART (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Maresme
Àrea:
ERC-AMNom: PILAR ROCAFORT VIDAL
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Maresme
Àrea:
ERC-AMNom: CARLES FERRER COSTA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Maresme
Àrea:
ERC-AMNom: MIRIAM SELLÉS LLAUGER (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Maresme
Àrea:
CEC-EDGNom: JOSEP MARIA JUHÉ MAS
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Maresme
Àrea:
CEC-EDGNom: SEBASTIAN TEJADA GARCIA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Maresme
Àrea:
CEC-EDGNom: ANNA GIMENEZ GONZALEZ
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Maresme
Àrea:
CsNom: GUILLERMO GOMÍS MONTEOLIVA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Maresme
Àrea:
CUPCALELLA-AMUNNom: NURIA FREIXAS ROJAS
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Maresme
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat