Ajuntament de Caldes de Montbui


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat truncat i semipartit:al 1r d'or, una caldera de sable; 2n d'argent, una creu plena de gules; i al 3r d'or, 4 pals de gules. Per timbre una corona mural de vila.
Data d'aprovació: 31-MAI-94
Data de publicació en el DOGC: 15-JUN-94
DOGC núm.: 1909
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, composta de dues parts verticals iguals; la primera, groga amb la caldera negra de l'escut, d'alçària 3/8 de la del drap i amplària 1/4 de la llargària del mateix drap, al centre; i la segona, bicolor horitzontal blanc, amb una creu plena vermella de tronc i braços de gruix 1/18 de la llargària del drap; i groc, amb quatre pals vermells.
Data d'aprovació: 06-JUL-17
Data de publicació en el DOGC: 14-JUL-17
DOGC núm.: 7412
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat