Ajuntament de Cabrera d'Anoia


Composició del Ple

Partit políticInformació
UC-ERC-AMNom: JAUME GORREA ORTIZ
Càrrec: Alcalde President
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea: Alcaldia
UC-ERC-AMNom: ELISABET HIDALGO ORTEGA
Càrrec: 1a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea: Economia i Hisenda, Ensenyament i Serveis Socials.
UC-ERC-AMNom: MIQUEL ORTEGA MORATÓ
Càrrec: 2n Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea: Medi Ambient, Festes Populars i relacions amb els locals socials municipals.
CsNom: JOSÉ ANTONIO LANUZA LASALA
Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea: Esports, Relacions amb les associacions sense ànim de lucre i Promoció Econòmica.
UC-ERC-AMNom: FRANCESC CIRERA CALVET
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea: Règim Intern, Serveis Municipals, Brigada Municipal i Urbanisme.
PSC-CPNom: SALUSTIÀ MONTEAGUDO HIDALGO
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea:
PSC-CPNom: DANI ZORRILLA OSORIO
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea:
PSC-CPNom: DANI VALLEJO ÁLVAREZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea:
PSC-CPNom: ISMAEL PELAYO PATÓN MALDONADO
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Anoia
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat