Ajuntament de Cabrera d'Anoia


Composició del Ple

Partit políticInformació
PSC-CPNom: SALUSTIÀ MONTEAGUDO HIDALGO
Càrrec: Alcalde President
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Anoia
Àrea: Relacions Institucionals, Promoció Econòmica, Hisenda i Sanitat.
PSC-CPNom: DANIEL ZORRILLA OSORIO
Càrrec: 1r. Tinent d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Anoia
Àrea: Urbanisme, Educació, Serveis Públics, Benestar Social i Règim Intern.
GVSCANom: ANTONIO JIMÉNEZ LAPARTE
Càrrec: 2n. Tinent d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Anoia
Àrea: Gent Gran, Medi Ambient, Festes, Relacions amb els locals socials municipals.
PSC-CPNom: DANIEL VALLEJO ÁLVAREZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Anoia
Àrea: Esports, Joventut i Cultura.
UC - ERC - AMNom: JAUME GORREA ORTIZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Anoia
Àrea:
UC - ERC - AMNom: MIQUEL ORTEGA MORATO
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Anoia
Àrea:
UC - ERC - AMNom: ELISABET HIDALGO I ORTEGA
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Anoia
Àrea:
CiUNom: FRANCISCO LUIS CIRERA CALVET
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Anoia
Àrea:
NO ADSCRIT Nom: JOSÉ FERNÁNDEZ PECES
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Anoia
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat