Ajuntament del Brull


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'argent, un griu de sable lampassat i armat de gules. Per timbre una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 29-GEN-87
Data de publicació en el DOGC: 06-MAR-87
DOGC núm.: 812
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, blanca amb un griu negre amb la llengua i les ungles vermelles, situat a 1/6 de les vores superior i inferior, i a 2/9 de l'asta i a 3/9 de la vora del vol.
Data d'aprovació: 13-SEP-99
Data de publicació en el DOGC: 18-OCT-99
DOGC núm.: 2996
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat