Ajuntament de Barcelona


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat quarterat: al 1r. I al 4t., d'argent, una creu plena de gules; i al 2n. I al 3r., d'or, 4 pals de gules. Per timbre una corona reial.
Data d'aprovació: 13-ABR-04
Data de publicació en el DOGC: 19-ABR-04
DOGC núm.: 4114
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, quarterada en creu, amb una creu plena vermella, de guix 1/18 de la llargària del drap, als quarters primer i quart, blancs; i amb nou pals iguals, cinc de grocs i quatre de vermells, als quarters segon i tercer.
Data d'aprovació: 13-ABR-04
Data de publicació en el DOGC: 19-ABR-04
DOGC núm.: 4114
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat