Ajuntament de Barcelona

escut
  • Codi oficial estadístic: 0801930008
  • Adreça: Pl. St. Jaume, 1
  • Codi postal i localitat: 08002 Barcelona
  • Comarca: Barcelonès
  • Població 2018: 1.620.343
  • Telèfon: 934027000
  • Fax: 933170139
  • NIF: P0801900B
  • Alcaldessa Presidenta: Excma. Sra. Ada Colau Ballano
  • Web: http://www.bcn.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat