Ajuntament de Barcelona

escut
 • Codi oficial estadístic: 0801930008
 • Adreça: Pl. St. Jaume, 1
 • Codi postal i localitat: 08002 Barcelona
 • Comarca: Barcelonès
 • Població 2017: 1.620.809
 • Telèfon: 93-4027000
 • Fax: 93-3170139
 • NIF: P0801900B
 • Alcaldessa Presidenta: Excma. Sra. Ada Colau Ballano
 • Adreça electrònica: bigestio@bcn.cat
 • Web: http://www.bcn.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat