Ajuntament de Balenyà


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat partit: 1r. de gules, una banda d'or carregada d'un cap d'àguila de sable; 2n. losanjat d'or i de gules. Per timbre una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 12-MAI-83
Data de publicació en el DOGC: 06-JUL-83
DOGC núm.: 342
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, groga, amb el cap negre de l'àguila de l'escut, d'altura 2/7 de la del drap, al centre del 1r terç vertical, i amb tres rengles horitzontals, cadascun de sis losanges vermells juxtaposats, que toquen les vores superior, inferior i del vol, als altres dos terços del drap.
Data d'aprovació: 02-SEP-99
Data de publicació en el DOGC: 23-SEP-99
DOGC núm.: 2981
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat