Ajuntament de Balenyà

escut
 • Codi oficial estadístic: 0801740003
 • Adreça: Pista , 2
 • Codi postal i localitat: 08550 Els Hostalets de Balenyà (Balenyà)
 • Comarca: Osona
 • Població 2019: 3.821
 • Telèfon: 93-8898385
 • Fax: 93-8898072
 • NIF: P0801700F
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Carles Valls Arnó
 • Adreça electrònica: balenya@diba.cat
 • Web: http://www.balenya.cat
 • Horari d'atencio: Tots els dies de 9 a 15
 • Previsió setmanal: Meteo.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat