Ajuntament d'Avinyó


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: de sinople, una creu llatina patent amb el peu agusat d'or de l'extrem dels braços de la qual pengen una Alfa al destre i una Omega al sinistra ambdues d'or, acostades de dos raïms d'or al seu peu. Per timbre una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 02-JUL-97
Data de publicació en el DOGC: 23-JUL-97
DOGC núm.: 2439
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, verda, amb una creu patent es-candinava i agusada en el vol, groga, amb braços d'amplada, a la seva part més estreta, d'1/6 de l'alt de la bandera.
Data d'aprovació: 23-DES-97
Data de publicació en el DOGC: 13-GEN-98
DOGC núm.: 2555
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat