Ajuntament d'Avinyó


Fons de cooperació local de Catalunya

AnyTipusSubvenció
2012Municipi (lliure disposició)71.415,44
2012Supramunicipal3.259,17
2011Municipi (lliure disposició)78.356,15
2011Supramunicipal5.634,70
2010Municipi (lliure disposició)86.896,29
2010Supramunicipal6.754,66
2009Municipi (lliure disposició)83.919,77
2009Supramunicipal6.746,21
2008Municipi (lliure disposició)80.507,62
2008Supramunicipal6.687,29
2007Municipi (lliure disposició)66.928,78
2007Supramunicipal6.177,93
2006Municipi (lliure disposició)56.627,99
2006Supramunicipal5.789,19
2005Municipi (lliure disposició)38.690,19
2005Supramunicipal4.250,01
2004Municipi (lliure disposició)31.557,01
2004Supramunicipal2.758,66
2003Municipi (lliure disposició)14.426,47
2003Petit municipi0,00
2003Supramunicipal1.757,06
2002Municipi (lliure disposició)13.699,67
2001Municipi (lliure disposició)14.167,57
2000Municipi (lliure disposició)13.988,20
1999Municipi (lliure disposició)13.708,10
1998Municipi (lliure disposició)13.470,19
1997Municipi (lliure disposició)12.981,49
1996Municipi (lliure disposició)12.981,49
1995Municipi (lliure disposició)12.981,49
Bústia de contacte: just.cortes@gencat.cat