Ajuntament d'Alella


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'atzur, mig vol abaixat contornat d'argent; la filiera d'argent. Per timbre una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 21-MAI-01
Data de publicació en el DOGC: 31-MAI-01
DOGC núm.: 3400
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat