Ajuntament d'Alella

escut
 • Codi oficial estadístic: 0800390004
 • Adreça: Pl. Ajuntament, 1
 • Codi postal i localitat: 08328 Alella
 • Comarca: Maresme
 • Població 2018: 9.764
 • Telèfon: 93-5552339
 • Fax: 93-5400328
 • NIF: P0800300F
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Marc Almendro i Campillo
 • Adreça electrònica: ajuntament@alella.cat
 • Web: http://www.alella.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat