Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

Partit políticInformació
PSC-CPNom: TEODORO ROMERO HERNANDEZ (PSC-CP)
Càrrec: Candidat electe
PSC-CPNom: ELISABET TAMARGO BRAVO (PSC-CP)
Càrrec: Candidata electa
PSC-CPNom: JOSEP LLUIS GONZÁLEZ ALASTUAY (PSC-CP)
Càrrec: Candidat electe
PSC-CPNom: AURORA FERNANDEZ MACHADO (PSC-CP)
Càrrec: Candidata electa
PSC-CPNom: JOSEP PALACIOS GUERRERO (PSC-CP)
Càrrec: Candidat electe
PSC-CPNom: MONTSERRAT CARRICONDO TRUJILLO (PSC-CP)
Càrrec: Candidata electa
PSC-CPNom: JOSE LECHUGA ARROYO (IND.)
Càrrec: Candidat electe
PSC-CPNom: IOLANDA ACOSTA RODRIGUEZ (PSC-CP)
Càrrec: Candidata electa
V.V.Nom: DON JESÚS MIGUEL JUÁREZ TAMAYO
Càrrec: Candidat electe
V.V.Nom: JÉSICA ARROYO LÓPEZ
Càrrec: Candidata electa
V.V.Nom: DON JORDI MONTIEL VENDRELL
Càrrec: Candidat electe
ICV-EUiA-ENom: MARIA CORAL VÁZQUEZ HONTORIA
Càrrec: Candidata electa
JPM - ERC-AMNom: JORDI BÒRIA TAIXÉ (JPM - ERC - AM)
Càrrec: Candidat electe
Consultes / Rectificacions: dgal@gencat.cat